Wat zijn de omgevingsvergunning kosten precies?

Gemeentes rekenen legeskosten voor een omgevingsvergunning. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn dus afhankelijk van de totale kosten van de bouw of verbouwing. De gemeente rekent deze kosten omdat de vergunningsaanvraag getoetst moet worden. Dit kost tijd en dus geld. De prijzen kunnen redelijk oplopen en de kosten verschillen per gemeente en per aanvraag.

Legeskosten omgevingsvergunning

De gemeente berekent kosten voor het in behandeling nemen van jouw vergunningaanvraag. Deze kosten ben je ook verschuldigd als jouw vergunning uiteindelijk niet verleend wordt. De kosten worden leges omgevingsvergunning genoemd. De leges omgevingsvergunning komen te vervallen er er binnen 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan geen verlengingsbesluit is genomen of geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. De bedragen die jij moet afdragen verschillen per gemeente. Je kunt de precieze kosten voor jouw omgevingsvergunning vinden in de gemeentelijke legesverordening en het bijbehorende tarievenblad van jouw gemeente. Deze kosten bedragen doorgaans een paar honderd tot in de duizend euro.

Wie bepaalt de kosten?

De gemeenteraad stelt de legeskosten van een omgevingsvergunning vast. Deze tarieven worden dan ook regelmatig aangepast. De kosten worden berekend per activiteit, zoals het kappen van een boom of het aanleggen van een balkon. Bij een project met meerdere activiteiten worden vervolgens deze kosten bij elkaar opgeteld. Sommige tarieven staan vast maar weer andere niet. Deze worden dan vaak berekend over de oppervlakte, inhoud of de totale bouwkosten. Vaak kun je van tevoren wel een inschatting maken van de kosten maar worden de definitieve kosten pas bekend op het moment dat de vergunning wordt verleend of geweigerd. Het is ook mogelijk om een indicatie van de legeskosten op te vragen.

Bezwaar maken legeskosten omgevingsvergunning

Ben jij het niet eens met de legeskosten die gerekend worden voor jouw omgevingsvergunning? Dan kun je binnen zes weken bewaar maken tegen de legesfactuur. Het bezwaar moet binnen deze zes weken ontvangen zijn door de gemeente, met als startdatum de datum waarop de beschikking is gestuurd. Let er wel op dat de leges altijd betaald moeten worden. Mocht je na het indienen van het bezwaar in je gelijk gesteld worden ontvang je het bedrag dat je teveel betaald hebt weer terug. Eventueel is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen bij de gemeente of bij de rechtbank. Als jij als aanvrager de omgevingsvergunning intrekt heb jij recht op een vermindering van sommige kosten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *