Psycholoog hooggevoeligheid Utrecht

Psycholoog hooggevoeligheid Utrecht

Hooggevoeligheid is geen ziekte en ook geen stoornis. Het is iets dat je bij je geboorte meekrijgt. HSP komt bij ongeveer vijftien procent van de bevolking voor. In de kern komt het er op neer dat je extra gevoelig bent voor allerlei prikkels. De kans op over beprikkeling ligt dan ook nadrukkelijk op de loer. De psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht kan je helpen om te leren beter met je klachten om te gaan.

 

Extra gevoelig voor prikkels van buitenaf in de vorm van geluiden, geuren, licht en beweging

Ben je een HSP dan ben je extra gevoelig voor prikkels van buitenaf zoals geluiden, geuren, licht, bewegingen, vormen en smaken. Je neemt beter waar en voelt pijn als iemand anders dat voelt. Je voelt aan iemands lichaamstaal wat iemand anders precies voelt. Veel mensen trekken zich door al die prikkels steeds vaker terug in hun eigen wereldje, waar ze al die prikkels op hun eigen manier beleven. Als er sprake is van overprikkeling, dan hebben de hersenen moeite om al die verschillende prikkels te verwerken. Dit kan ernstige gevolgen hebben in de vorm van een burn out, chronische vermoeidheid, depressie, stemmingswisselingen en verslaving.

 

De psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht kan je perfecte ondersteuning bieden

Ben jij HSP (Highly Sensitive Person) dan is het geen gekke gedachte de psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht in te schakelen. De psycholoog zal je begeleiden, niet genezen. Zo kan de psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht je helpen om je bewuster te maken van wat HSP is en wat het met je doet of kan doen. Bovendien kun je ondersteuning krijgen om je leefwijze daar enigszins op aan te passen. Bovendien zal de psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht je tips geven hoe je de hectiek van alle dag en alle prikkels enigszins kunt ontvluchten. Dat kan door bijvoorbeeld vaker de natuur in te gaan.

 

Er is prima te leven als HSP, al is een beetje hulp nooit weg

Er is overigens prima te leven met deze aangeboren eigenschap. Soms echter ben je net even een duwtje in de juiste richting nodig. Daar kan de psycholoog hooggevoeligheid in Utrecht je bij van dienst zijn door je bewuster te maken van wat er speelt en wat voor effect dit op jou heeft. Bovendien krijg je handige tips en tricks om beter met de prikkels om te gaan. Lukt je dat, dan is HSP zijn eerder een zegen dan een last en profiteer je juist van alle extra’s die het je zeker ook kan brengen.

Wat zijn de omgevingsvergunning kosten precies?

Gemeentes rekenen legeskosten voor een omgevingsvergunning. De kosten voor een omgevingsvergunning zijn dus afhankelijk van de totale kosten van de bouw of verbouwing. De gemeente rekent deze kosten omdat de vergunningsaanvraag getoetst moet worden. Dit kost tijd en dus geld. De prijzen kunnen redelijk oplopen en de kosten verschillen per gemeente en per aanvraag.

Legeskosten omgevingsvergunning

De gemeente berekent kosten voor het in behandeling nemen van jouw vergunningaanvraag. Deze kosten ben je ook verschuldigd als jouw vergunning uiteindelijk niet verleend wordt. De kosten worden leges omgevingsvergunning genoemd. De leges omgevingsvergunning komen te vervallen er er binnen 10 jaar na vaststelling van het bestemmingsplan geen verlengingsbesluit is genomen of geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. De bedragen die jij moet afdragen verschillen per gemeente. Je kunt de precieze kosten voor jouw omgevingsvergunning vinden in de gemeentelijke legesverordening en het bijbehorende tarievenblad van jouw gemeente. Deze kosten bedragen doorgaans een paar honderd tot in de duizend euro.

Wie bepaalt de kosten?

De gemeenteraad stelt de legeskosten van een omgevingsvergunning vast. Deze tarieven worden dan ook regelmatig aangepast. De kosten worden berekend per activiteit, zoals het kappen van een boom of het aanleggen van een balkon. Bij een project met meerdere activiteiten worden vervolgens deze kosten bij elkaar opgeteld. Sommige tarieven staan vast maar weer andere niet. Deze worden dan vaak berekend over de oppervlakte, inhoud of de totale bouwkosten. Vaak kun je van tevoren wel een inschatting maken van de kosten maar worden de definitieve kosten pas bekend op het moment dat de vergunning wordt verleend of geweigerd. Het is ook mogelijk om een indicatie van de legeskosten op te vragen.

Bezwaar maken legeskosten omgevingsvergunning

Ben jij het niet eens met de legeskosten die gerekend worden voor jouw omgevingsvergunning? Dan kun je binnen zes weken bewaar maken tegen de legesfactuur. Het bezwaar moet binnen deze zes weken ontvangen zijn door de gemeente, met als startdatum de datum waarop de beschikking is gestuurd. Let er wel op dat de leges altijd betaald moeten worden. Mocht je na het indienen van het bezwaar in je gelijk gesteld worden ontvang je het bedrag dat je teveel betaald hebt weer terug. Eventueel is het mogelijk om uitstel van betaling te vragen bij de gemeente of bij de rechtbank. Als jij als aanvrager de omgevingsvergunning intrekt heb jij recht op een vermindering van sommige kosten.